Seem.no Dnv.no Mesterbygg.no ntf.no dnvba.com

Taksering og Rådgivning

- Vi verdsetter Lofoten

Velkommen til Yngve Fredriksen AS!

fredriksen_co

Vårt firma har drevet med taksering i ca. 25 år. Primærområdet vårt er Lofoten, men vi har også engasjement i øvrige deler av fylket og nabofylkene. Ved koordinerte naturskader er hele landet vårt arbeidsområde.

Vi har bred erfaring fra verditaksering med:
Taksering av boliger/ fritidsboliger, boligsalgsrapporter og tilstandsrapporter, taksering for eiendomsskatt og verdivurderinger. Taksering av næringseiendommer, oppdrettsanlegg og anleggsmidler i foretak.

Videre har vi lang erfaring i skadetaksering med:
Skadetakster på bolig og næringsbygg, innbo/ løsør, skadeskjønn og naturskadetaksering, skade/ reklamasjonstakster i forbindelse med eierskifte.

Firmaet har høye krav til egen kompetanse og integritet. To av våre takstmenn er utdannet sivilingeniører og en er utdannet byggmester.

Vi er medlemmer av Norges Takseringsforbund, og er autorisert i henhold til forbundets regelverk herunder krav til utdanning og etterutdanning.

Yngve Fredriksen AS er ett av de mest effektive og proffisjonelle takserings selskap i norden. - Jarl Oluf den Femte, Tømmermølla.