Seem.no Dnv.no Mesterbygg.no ntf.no dnvba.com

Taksering og Rådgivning

- Vi verdsetter Lofoten

Vårt firma tilbyr følgene tjenester:

Verditaksering:

Skadetaksering:

Andre Tjenester:

Eneboliger Byggningsskader Tilstandsrapporter
Leiligheter Løsøreskader Reklamasjonsrapporter
Fritidsboliger Naturskader Byggeledelse
Næringsbygg Ansvarsskader Byggelånskontroll
Anleggsmidler i foretak (going Concern) Sprengingsskader (har sprengingssertifikat) Seksjonering/ reseksjonering
Tomter Skadeskjønn bygning Leievurderinger
Eiendomsskattetaksering Skadeskjønn innbo Våtromskontroll
Boligsalgsrapporter Andre Skader Arealberegning/oppmåling


Kunder: Privatpersoner, Bedrifter, Forsikringsselskap, Eiendomsmeglere, Advokater, Stat og Kommuner, Boligbyggelag og Borettslag, Bank og Finansieringsinstitusjoner.

NB! Referanser kan fremlegges.