Tjenester

Vi tilbyr det meste av taksttjenester til private, bedrifter og det offenlige.

Ta kontakt for å høre hvordan vi kan hjelpe deg.

Noen av våre tjenester:

Verditaksering/ Tilstandsvurdering

Enebolig
Leiligheter
Fritidsbolig
Næringsbygg
Anleggsmidler i foretak (going concern)
Tomter
Eiendomsskattetaksering
Boligsalgrapporter

Skadetaksering

Tilstandsrapport
Bygningsskader
Løsøreskader
Naturskader
Ansvarsskader
Skadeskjønn bygning
Skadeskjønn innbo
Andre skader

Andre tjenester

Koordinert naturskade
Tilstandsrapporter
Reklamasjonsrapporter
Byggeledelse
Byggelånskontroll
Seksjonering/reseksjonering
Leievurdering
Våtromskontroll
Arealberegning/oppmåling

Kontakt oss

Telefon: 76 06 74 60
E-post: jan@nntakst.no


Adresse:
Postboks 114, 8301 Svolvær

Om oss

Når du tar kontakt med oss for en takst, så tar vi hånd om hele prosessen for deg - og gjør takstprosessen så enkel som mulig for våre kunder.